Kristina Ivri Haugen, Jour Strömstad, ställer frågor till Peter Heie (C), och får svar.
Kristina Ivri Haugen, Jour Strömstad, ställer frågor till Peter Heie (C), och får svar. Bild: Marita Adamsson

Debatt: Bättre sent än aldrig, Peter Heie

Kristina Ivri Haugen, Jour Strömstad, ställer frågor till Peter Heie (C), och får svar.

ANNONS
LocationStrömstad||

I en artikel i tidningen konstateras att Peter Heie (C) inte tror att det blir något sjukhus i Håby. Det är en uppfattning som han delar med många.

LÄS MER:Heie (C): ”Stora sjukhus är inte lösningen för framtiden”

Det är dock tråkigt att hans tro, inflytande och förståelse för Strömstadsbornas egna intressen inte uttrycktes lika klart utan snarare var obefintligt när:

Sjukhuset löpande berövades på befintlig sjukvård.

Nattjouren lades ner 2015.

Kvällsjouren försvann och ersattes med en sådan i Tanum. Som nu får minskat öppethållande.

En lösning med tillgång till vård på kvällar och nätter i Halden aktivt motarbetades.

Dialysen togs bort på felaktig grund.

Single responderverksamheten 2016 visade sig bli ett totalt fiasko.

ANNONS

Lätt tillgänglig blodgivning upphörde.

Bårhuset försvann, flyttades till Uddevalla.

Rehabbassängen stängdes. Bassängen bedöms som bidragsberättigad vård i Lysekil men som friskvård i Strömstad och Bäckefors och sådan anser Heie inte man skall satsa på.

Men det är kanske inte försent för honom att tänka om även i dessa frågor och arbeta för att ge oss i Strömstad en utbyggd och nära sjukvård på vårt eget sjukhus oberoende av Nu-sjukvården och de uppenbara medicinska problem som dess verksamhet har. Även om dess ekonomi är i balans med säng – och personalbrist , verkar balansen vara betydligt viktigare än medborgarnas hälsa.

Kristina Ivri Haugen

Jour Strömstad

Svar direkt från Peter Heie

Jour Strömstad tillräknar mig alltför stor betydelse, inte minst när man räknar upp förändringar på sjukhuset i Strömstad som hänt långt innan jag åter var aktiv i regionen. Mitt uppdrag i Nu-sjukvården är begränsat till 2019–2022.

Däremot fanns jag med och drev en jourmottagning i Norra Bohuslän i stället för Lysekil. Jourmottagningen i Tanum är uppskattade av de som behöver besöka den, och den är viktigt.

Tyvärr har man glömt de positiva förändringar som skett under samma tidsperiod.

Ambulanssjukvården förstärkts i Strömstad, till två dygnsbilar

Nusjukvården driftar nu dessa närsjukhus med samma utbud som Aleris

ANNONS

Vårdcentralerna förstärkts och bl.a. primärvårds rehab ökar tillgängligheten

Samverkande sjukvård har införts, som ger oss alla en ökad trygghet och närhet

Många av de förändringar som Jour Strömstad radas upp är direkta effekter av förändrade uppdrag.

Här har man haft fyra år på sig att ta politiska initiativ, inte minst då flera partier lokalt funnits i ledning i regionen under denna mandatperiod. Jag kan bara konstatera att inget sådant kommit mig till del. Torgmöten och insändare är bra, men måste följas upp i regionpolitiken. Vi är några som på olika sätt ständigt lyft regionens geografi, inte minst avstånden i vår del.

Finns ingen som motarbetat någon att söka vård i Norge, men att måla upp för invånarna förutsättningar som inte finns är inte seriöst. Vad jag vet har frågan om ett utökat avtal varit högst aktuellt, detta som ett sätt att stärka vårdutbudet i Norra Bohuslän.

Tyvärr är det inte regionens uppdrag att bekosta det som inte sjukvården efterfrågar

Då det gäller bassängen och vad som är sjukvårdande behandling eller ej, är det inte min personliga uppfattning som avgör. Jag kan konstatera att de som skall remittera till bassängträning, våra vårdcentraler inte gör det utan väljer annan utvecklad behandling för sina patienter. Jag har all respekt för värdet av andra bad i varmt vatten, men sjukvårdande behandling är en del i medicinsk behandling. Tyvärr är det inte regionens uppdrag att bekosta det som inte sjukvården efterfrågar.

ANNONS

Regionens ansvar för bårhus begränsas till de platser där man har slutenvård som vårdplatser. I övrigt är det ett kommunalt ansvar, då det är kommunen som har vårdplatser här. Ganska logiskt.

Vill passa på att protestera mot sammanblandningen av mobila team med single responder, vilket Jour Strömstad gör. SR är en del i ambulansvården. Mobila team bygger på att primärvården och våra vårdcentraler kommer hem till patienten. Vi kan läsa i STNB hur nu detta kommer att kunna bli verklighet efter sommaren. Att du kan få avancerad vård i hemmet istället för att behöva ligga på sjukhus. Provtagning, rehabilitering och läkarbesök sker i hemmet. Detta fungerar och är mycket omtyckt på många andra håll i vår region, inte minst i Uddevalla som är modell för en utbyggnad. Detta är nära vård på rik- tigt och bygger på samverkan mellan vårdcentral, kommun och sjukhusets specialist. Dessa team jobbar dagtid och skall inte på något sätt ta över det viktiga arbete som sker inom Samverkande sjukvård.

Framtidens sjukvård måste jobba på ett helt annat sätt för att klara uppgiften. Nära vård innebär att sjukhus, primärvård och kommun jobbar tillsammans. Att resurser används klokare. Mobila och digitala lösningar gör att vi ökar tillgängligheten, inte minst för de som har långt och ofta behöver sjukvården. Poängen är inte i vilket hus vården ges, utan hur du och jag som patienter enklare och lättare skall kunna nå vården oavsett nivå. Tillgänglighet ut- ifrån var och ens förutsättningar.

ANNONS

Att en offentlig förvaltning har ekonomi i balans ger bättre möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Flera av regionens övriga sjukhus har under flera år tvingats till drastiska nedskärningar, vilket Nu-sjukvården sluppit. Vi saknar varken lokaler, sängar eller annan utrustning som krävs för en vårdavdelning. Vi har ingen ökad personalflykt heller. Men då antalet som kommer ut på arbetsmarknaden är mindre än behovet uppstår en brist. Det är tillgång på personal som dimensionerar hur många vårdplatser vi kan ha öppna.

Peter Heie (C)

ANNONS