Heie (C): ”Stora sjukhus är inte lösningen för framtiden”

Nu-sjukvårdens avgående styrelseordförande Peter Heie (C) tror inte på bygget av ett nytt närsjukhus i Håby. Han anser istället att regionen, tillsammans med kommunerna och vårdcentralerna, ska undersöka andra lösningar på vårdutbudet.