Jakob Simonson, nyhetschef på Strömstads Tidning.
Jakob Simonson, nyhetschef på Strömstads Tidning. Bild: Victoria Sörensen Lund

Beklagar, Norge – det var Anders Tegnell som hade rätt

Sverige klarade pandemin bäst i Europa, inklusive Norge, baserat på den totala överdödligheten under perioden 2020-2022. Detta efter att Sveriges vägval under början av coronapandemin, med dess fokus på frivillighet utan lockdowns, masktvång och stängda skolor, möttes av fullständig oförståelse från omvärlden. Nu har det visat sig att Anders Tegnell, den ständigt svartmålade och av många avskydde statsepidemiologen, hade rätt.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

Det var Svenska Dagbladet som härom veckan med hjälp av uppgifter från Statistiska Centralbyrån presenterade en sammanräkning av den totala överdödligheten i Europa under pandemiåren 2020-2022.

Siffrorna visar att Sverige, som kallades det svarta fåret i europeisk pandemihantering, hade lägre överdödlighet än alla andra länder – inklusive Norge.

Överdödligheten är det bästa måttet för att bedöma hanteringen av pandemin. Statistiken är oberoende av coronatestkapacitet i respektive land, av diskrepansen i definitioner av dödsorsak, och den inkluderar även indirekta, men pandemirelaterade dödsorsaker.

Sverige klarade pandemihanteringen bra genom att utgå från vad forskare och experter sa. Regeringen lutade sig mot Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Man förhöll sig rationellt och följde de principer som är grundläggande för hur man bör agera när det råder stor vetenskaplig osäkerhet.

ANNONS

Många länder gjorde tvärtom. Där ville politiker peka med hela handen och man körde ofta över sina experter med mångårig utbildning och erfarenhet på området. I Norge stängde man till exempel, likt en rad andra länder, tidigt skolorna – på tvärs mot sin egen folkhälsomyndighets rekommendationer.

Man har också sett en alarmerande ökning av psykisk ohälsa bland de elever som hölls hemma under pandemin

Sverige bestämde sig för att hålla skolorna öppna under pandemin, förutom på gymnasienivå. Enligt en utvärdering som gjorts av Skolverket, som tittat på resultatet av skolstängningarna i ett flertal länder, så ledde de till ett kunskapstapp i alla åldrar. Det påverkade inte eleverna lika, utan det finns en tydlig tendens att det förstärkte redan existerande sociala faktorer som leder till sämre skolresultat. I många fall har elever i länder där skolor stängts slagits ut helt ur utbildningssystemet. En stor del av de elever som klarade studierna före pandemin påverkades negativt och har fått bestående problem att klara målen. Man har också sett en alarmerande ökning av psykisk ohälsa bland de elever som hölls hemma under pandemin.

Det visade sig, precis som Folkhälsomyndigheten förutspått, att skolstängningarna hade ringa eller ingen påverkan på antalet allvarligt sjuka eller döda i covid-19.

Men det var inte bara skolorna som stängdes – många européer tvingades periodvis till isolering i sina hem under benhårda lockdowns. I diktaturen Kina lider befolkningen fortfarande av detta. Många i Sverige, inklusive vår största morgontidning, ropade efter lockdown i pandemins början - ”stäng ner Sverige för att rädda Sverige” som DN:s chefredaktör Peter Wolodarski formulerade det.

ANNONS

Detta är problemet med lockdowns – det är lite som att kissa på sig för att man fryser

Ett extremt exempel på hur dåligt lockdowns fungerar var Italien, som stängde ner hela samhället – tills turistsäsongen började. Den italienska ekonomin skulle inte ha klarat att stänga Italien för turister under sommaren. Så man öppnade upp landet, med följden att smittspridningen sköt i höjden. Detta är problemet med lockdowns – det är lite som att kissa på sig för att man fryser. Det värmer ju i alla fall en liten stund.

Och avarterna i Norges hantering av pandemin, där man stängde gränsen och under en period stoppade svenskar från att komma till sina arbetsplatser i Norge, framstår nu i efterhand som precis så galna som de verkade när det hela pågick.

Det funkade att göra som vi gjorde i Sverige där vi bromsade dödligheten utan lockdowns och gränsspärrar.

Så kära broderfolk i Norge – er uppblåsthet under coronapandemin var obefogad. Det var Anders Tegnell som hade rätt.

LÄS MER:Gränspendlare: "Stått elva timmar i kö under en vecka"

ANNONS