Karin Lindeqvist, Mattias Gustafsson och Fredrik Eriksson är tre av sverigedemokraterna i Strömstad som replikerar på Marielle Alvdals (Fi) debattartikel.
Karin Lindeqvist, Mattias Gustafsson och Fredrik Eriksson är tre av sverigedemokraterna i Strömstad som replikerar på Marielle Alvdals (Fi) debattartikel. Bild: Jakob Simonson

Är vi och var femte svensk onda?

SD i Strömstad i replik till Marielle Alvdal (Fi): ”I stället för att polarisera och demonisera, låt oss samarbeta för kommunens bästa.”

ANNONS
LocationStrömstad||

Marielle Alvdal (Fi) är väldigt upprörd, rent av sörjer, över att inte ha blivit vald till 2:e vice ordförande.

LÄS MER:Strömstad firar 160 år av mansstyre

Att några flera än SD:s egna representanter tog sig friheten att rösta på Mattias Gustafsson kallar hon en framgång för patriarkatet och tar som slutkläm den välkända devisen om att det ondas seger bara behöver de godas tystnad. Det onda, menar Alvdal uppenbarligen, är vi SD-ledamöter. Och ungefär var femte svensk.

Om vi försöker stämma ner det uppskruvade tonläget lite och ser till den faktiska situationen, ökade SD rejält i valet och är nu det näst största partiet i kommunen (i vissa valdistrikt det största). SD är mer än dubbelt så stora som C, det största partiet i den så kallade tiogruppen (Fi, MP, C, L). Att SD då får denna oppositionspost är inte mer än rimligt, även om det bildas en skakig konstellation vars enda gemensamma grund förefaller vara att förhindra att SD får inflytande. Ett inflytande som invånarna i Strömstad tydligt visat att de vill att SD ska ha. Att personer ur majoriteten då röstar i enlighet med väljarnas vilja är svårt att förfasa sig över.

ANNONS

Att Mattias Gustafsson sedan är en mycket erfaren och kunnig kommunpolitiker som suttit utan avbrott i fullmäktige sedan 2010, då SD först kom in, gör honom dessutom till en utmärkt kandidat till posten.

Vikten av att kvinnor och män deltar på lika villkor i det politiska arbetet och att kvinnor också ges betydelsefulla poster, är det knappast någon som ifrågasätter. Men det är fler faktorer inblandade, inte minst den politiska inriktning olika kandidater företräder. Skulle en ledamot för, säg, Fi verkligen rösta på en kvinna från SD i stället för en man från, säg, MP för att bekämpa ”mansstyret”?

Att någon har en annan åsikt än du om vad som är bäst för Strömstad, betyder nu inte att denna är ondskan själv. Så som avslutning vill vi bara komma med ett anspråkslöst förslag: I stället för att polarisera och demonisera, låt oss samarbeta för kommunens bästa. Enas där vi kan och där vi inte kan det, respektfullt enas om att vara oense. Det har faktiskt väljarna rätt att förvänta sig av oss.

Karin Lindeqvist

Eugenia Eriksson

Gunnel Nordberg Carlsson

Niclas Andersson

Fredrik Eriksson

Mattias Gustafsson

Morgan Gustafsson

John Johansson

Sven Nilsson

ANNONS

Roger Samuelsson

Stefan Johansson

Sverigedemokraterna i Strömstad

LÄS MER:SD fick ordförandepost – det väckte diskussion

ANNONS