Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Minskad BNP i tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Arkivbild

Svensk ekonomi krymper

För första gången på fem år minskar den svenska ekonomin på kvartalsbasis. Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) krympte 0,2 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt en första beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med motsvarande period 2017 ökade BNP med 1,6 procent, enligt SCB.

- Det var i linje med vad vi trodde, men det är betydligt svagare än vad till exempel Riksbanken har räknat med. Den stora bilden är att vi har en inhemsk efterfrågan som har försvagats på grund av svackan på bostadsmarknaden, samtidigt som exportefterfrågan från omvärlden är dämpad, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, till TT.

- Vi har en avmattning i tillväxten och det har vi sett tecken på ett tag. Det här är någon slags bekräftelse på det.

Minskande konsumtion

Torbjörn Isaksson poängterar att det är en del tillfälligheter i siffran och att det finns frågetecken kring inhemsk efterfrågan.

- Det handlar om bostadsbyggande, privat konsumtion och annat, säger han.

Hushållens konsumtion minskade med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen var oförändrad. Exporten ökade med 0,3 procent och importen sjönk med 0,6 procent.

Räntehöjning väntas

Under andra kvartalet så växte BNP med 0,5 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 2,7 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Riksbanken har signalerat att en räntehöjning kan komma i december eller februari. Den svaga tillväxtsiffran väntas inte påverka Riksbanken i någon större utsträckning, enligt både Nordea och SEB.

- Vår bedömning är att det är andra siffror som kommer att ha större betydelse, framförallt inflationen som vi får den 12 december samt lite hur man ser på utvecklingen globalt sett, säger Lina Fransson, räntestrateg på SEB, till TT.

Båda storbankerna tror fortfarande att höjningen kommer i december. Men enligt Lina Fransson har osäkerheten kring det ökat något.

- Vi ligger kvar med en höjning i december men har sagt att i takt med att data kommit in svagare och det varit stökigt på marknaden så är det lite mer osäkert än tidigare, säger hon.

Stark arbetsmarknad

I teknisk mening krävs två kvartal i rad med minskad BNP för att det ska kallas recession.

Enligt Torbjörn Isaksson kan kvartalssiffran tolkas som en vändning för ekonomin samtidigt som man på Nordea tror att tillväxten kommer att se bättre ut i fjärde kvartalet.

- Än så länge är arbetsmarknaden stark och det är viktigt att komma ihåg. Framåtblickande indikatorer har mjuknat en del men pekar fortfarande på en hygglig utveckling.