Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stress är vanligaste jobbrelaterade dödsorsaken. Arkivbild.

Stress dödar fler än arbetsplatsolyckor

Trots uppmärksamheten kring arbetsplatsolyckor dör betydligt fler i tysthet på grund av sin arbetsmiljö. Stress leder till fler arbetsrelaterade dödsfall än exempelvis fallolyckor och asbest, enligt ny rapport.

Hittills i år har 23 människor dött i olyckor på sin arbetsplats och trenden ser dyster ut. De senaste tre åren har dödsolyckorna på arbetsplatser i landet ökat successivt.

Men trots att olyckorna ofta hamnar i fokus i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är det faktorer som inte är lika synliga som tros orsaka betydligt fler dödfall.

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket uppskattas enbart stress stå för drygt 770 dödsfall årligen. Det här sker i det tysta och får inte lika stor uppmärksamhet, säger Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, som är en av författarna bakom rapporten.

- När arbetare klättrar på tak är det lätt att sätta in en livlina. Men stressen kan man inte möta på samma sätt, säger Järvholm.

Stress ökar inte

Han målar upp en bild där dagens och gårdagens arbetsmiljö existerar parallellt. Asbest är till exempel sedan länge förbjudet och tillhör gårdagens arbetsmiljö – samtidigt dör fortfarande personer som utsatts för det i arbetslivet. Samma fördröjning finns i de dödsfall som orsakas av stress, säger Järvholm.

- Om du mäter stress som förhållande har det ökat ganska mycket mellan 1970-talet och millennieskiftet. Sedan har det legat ganska konstant i samhället, även om det givetvis ser olika ut för olika individer.

Tidigare studier visar att den upplevda negativa stressen ökade från 13 till 22 procent mellan 1981 och 2000. Största ökningen märks bland anställda inom vård och omsorg, utbildning, handel samt hotell och restaurang. Kvinnor verkar dessutom vara mer stressade än sina manliga kollegor. Var tredje kvinna upplevde stress i arbetet, jämfört med var femte man.

Slutsatsen med dagens kunskapsläge är att stressen kommer att fortsätta att skörda offer på arbetsmarknaden, om det inte sker förändringar i arbetsmiljön.

Normer behöver förändras

Syftet med rapporten har inte varit att ge konkreta förslag på förbättringar, men Järvholm tror att det finns en hel del att göra bortom att införa hårdare regleringar av arbetsmiljön.

- Kunskap är ofta en sak, men det här handlar också om beteenden hos chefer och arbetsledare. Då handlar det om normer och där kan jag tänka mig att det finns mer arbete att göra.