Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Anders Henriksson, landstings styrelseordförande, och statsminister Stefan Löfven, vid besöket på Länssjukhuset i Kalmar på onsdagen. "Det första vägvalet man måste göra är att endera så sänker man skatter eller så för man till investeringar i välfärden, vi väljer investeringar före sänkta skatter", säger Löfven.

Stor brist på vårdpersonal i landstingen

Det är fortfarande stor brist på vårdpersonal i landstingen på grund av en ökande efterfrågan, visar en rapport från Socialstyrelsen. När erfaren personal saknas ökar risken för att patienterna drabbas.

Socialstyrelsen har undersökt tillgång och efterfrågan på vårdpersonal inom tio legitimationsyrken, genom en enkät till landstingen.

- Det ser väldigt olika ut i olika delar av landet, men det finns ingen som rapporterar att de har ett överskott på någon av de tio yrkesgrupperna, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen till TT.

Ökad efterfrågan

Tillgången har ökat i flera av de tio yrkesgrupperna, men efterfrågan har ökat ännu mer.

- Det kommer lite olika förklaringar, som ökade vårdbehov, fler patienter som är multisjuka och att det är en större efterfrågan på vården i dag än vad det kanske var för några år sedan. De rapporterar också stora pensionsavgångar och att det kan vara svårt att rekrytera personal till glesbygdsområden, säger Sandberg.

Särskilt saknas grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och olika specialistläkare. Det finns även en stor brist på psykologer i många landsting.

- Många svarar att det kan vara lätt att rekrytera nyexaminerade psykologer som gör sin praktik, men svårt att behålla dem efter några år då de kanske väljer att jobba utanför landstingen, säger Sandberg.

Sämre patientsäkerhet

Landstingen har störst problem att rekrytera personal med yrkeserfarenhet. Bristen ökar risken för att patienterna drabbas.

- Det finns studier som visar att högre bemanning, utbildningsnivå och erfarenhet minskar vårdskador och dödlighet i sjukvården. Det är klart att tillgång till erfaren personal med rätt kompetens är en förutsättning för att ha en säker vård för patienterna, säger Katarina Sandberg.

"Släpp sjuksköterskorna"

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger att personalbristen även påverkar arbetsmiljön.

- Det vi ser är att sjukskrivningstalen ökar, det andra är att övertiden ökar. Jag kan också se att det sker väldigt många uppsägningar eftersom man vägrar vara kvar och bli sjuk själv på köpet, säger Ribeiro.

Vårdförbundet vill att arbetsvillkoren och lönerna förbättras för att fler ska söka sig till vården och stanna kvar, men också att landstingen blir bättre på att låta sjuksköterskor utbilda sig till specialister.

- Sjuksköterskebristen gör att chefer inte släpper dem för att vidareutbilda sig. Det blir ett moment 22, med för få utbildade specialister och fler sjuksköterskor som slutar eftersom de tröttnar, säger Ribeiro.