Att konjunkturen fortsätter att vara stark överraskar svenska storföretag, som dock tror att konjunkturen kommer att blir sämre på sikt, enligt Riksbankens företagsundersökning. Arkivbild.
Att konjunkturen fortsätter att vara stark överraskar svenska storföretag, som dock tror att konjunkturen kommer att blir sämre på sikt, enligt Riksbankens företagsundersökning. Arkivbild.

Stark konjunktur överraskar svenska företag

ANNONS
|

Det fortsatt starka konjunkturläget förvånar de svenska storföretagen. Men man är mindre optimistisk kring den framtida konjunkturen – trots att man inte ser några tydliga tecken på en bred nedgång i närtid, enligt Riksbankens företagsundersökning.

Växande marknader i Europa och Nordamerika, med hjälp av den svaga kronan, är positivt för exportindustrin. Efterfrågan i den inhemska ekonomin är också generellt sett hög trots att exempelvis bostadsbyggandet minskar, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Trots att offentlig statistik visat på en svag produktivitetstillväxt i Sverige och omvärlden under de senaste åren ger företagen en annan bild av utvecklingen, skriver Riksbanken.

ANNONS

Riksbanken intervjuar svenska storföretag tre gånger per år. I den senaste undersökningen intervjuades 28 företag med totalt 215000 anställda.

TT

ANNONS