Mögliga omklädningsrum på Sparvallen: ”Stor jädra skamfläck”

Idrottsanläggningen ska miljöanpassas för bättre hantering av gummigranulat. Tanums IF anser dock att kommunens prioritering i stället borde vara att rusta upp eller riva den mögelskadade omklädningsbyggnaden.