"Jag är inte så mycket för sifferkombinationer"

Matti Demegård satte avtryck under sina två år i Grebbestad. Lagets nye tränare Peter Levin vill bygga vidare – och har inte för avsikt att förändra för principernas skull.