”Ett år som förändrat idrottsrörelsen”

Årets första Bennelinds sporthörna.