Moms

Moms är en mervärdesskatt som betalas till staten vid inköp av varor och tjänster.

ANNONS