Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

De tre olikfärgade husen till höger i bild kan komma att rivas och ersättas av ny bostadsbebyggelse. Bild: Jenny Johansson

Vill riva längs med Västra Klevgatan

Orvelins vill riva husen längs med övre delen av Västra Klevgatan och en bit in på Södra Bergsgatan för att bygga lägenheter och skapa fler p-platser i centrum, i ett garage. Kommunstyrelsen har givit klartecken för planarbete.

Husen är byggda i slutet av 1800-talet och har enligt Västarvets byggnadsinventering kulturhistoriskt värde. I inventeringen står bland annat: "Fastigheten är bebyggd med ett flertal hus som sammantaget formar en småskalig helhet med stor variation. Byggnaderna är välbevarade såväl mot gatan som mot gården."

Miljö- och byggförvaltningen skriver också att småskalighet och variation bör bibehållas och ny bebyggelse anpassas till de hus som nu byggs i kvarteren Torsken och Långan mittemot Sillen.

Att tjänstemän och politiker säger ja till att bereda vägen för rivning och nybygge motiveras bland annat med målet att skapa fler lägenheter centralt i staden.

– Jag hoppas att detta inte hindrar bebyggelse på Hedelinska tomten. Det är ju samma ägare, sade Bengt Bivrin (MP).

– På Hedelinska har ju parkeringsplatser varit en stötesten. Det kanske kan lösa sig om man kan erbjuda plats på rimligt avstånd, svarade planchef Elin Solvang.

Men Lena Martinsson (S) invände att p-platserna inte längre är ett problem för Hedelinska.

– Det finns ett avtal mellan fastighetsägaren och kommunen.

Bengt Bivrin är kritisk mot tanken på fler parkeringsplatser för besökare i centrum och reserverade sig mot inriktningen på planarbetet.

"Vi anser inte att en ökad trafik på angränsande gator skulle bidra till ett trivsammare centrum.", skriver han bland annat i reservationen.

Det positiva planbeskedet innebär inte någon omedelbar start för arbete med att ändra detaljplanen. Ärendet placeras i gruppen vilande, eftersom resurserna på planavdelningen inte räcker till.