Vildsvin sprider oro bland jordbrukare

Vildsvinsstammen breder ut sig i det närmaste okontrollerat. Detta påverkar måendet hos jord- och skogsbrukare runt om i landet.

ANNONS

Psykisk påfrestning och minskad framtidstro. Det är hur Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, beskriver sinnesstämningen hos många jord- och skogsbrukare runt om i landet. Orsaken till detta är utbredningen av vildsvin.

Enligt en ny enkät som 6 800 LRF-medlemmar har svarat på säger 70 % av de tillfrågade att de har vildsvinsskador på sin mark.

Utbredningen skiljer sig åt i landet. I sju av 18 län har minst 8 av 10 vildsvinsskador på sina marker.

Detta får ekonomiska konsekvenser beståendes både av direkt skada i form av uppbökad mark, och även indirekt skada då lantbrukarna måste anpassa sin odling. Att de kan tvingas att välja att odla annat än vad de annars hade gjort är enligt Palle Borgström mycket allvarligt.

ANNONS

– Som bonde och företagare måste man kunna välja för att optimera företaget. Vildsvinen får inte tillåtas styra växtföljden på gården.

ANNONS