"Vi riskerar att förlora gedigen kompetens och erfarenhet"

Hur påverkar stress, konflikter, brist på resurser och engagemang i jobbet viljan att byta arbetsplats eller bransch? Alarmerande mycket, visar en studie från Högskolan Väst där fler än 200 av 1000 tillfrågade sjuksköterskor uppger att de har för avsikt att lämna yrket.