VGR sämst i landet – få unga har fått vaccin

Andelen vaccinerade 16-17-åringar skiljer sig stort åt i landet och den region som vaccinerat lägst andel hittills är Västra Götalands län.
– Det är inget som tyder på att de skulle ha sämre vaccinationsvilja än någon annan, säger Kristine Rygge som är Västra Götalandregionens vaccinsamordnare.