Västtrafik om förseningarna på Bohusbanan: Vi väntar på Trafikverket

Slutdatumet för den stora renoveringen av Bohusbanan kan bli framskjutet på grund av försening i arbetet med tunnlarna i Uddevallaområdet.
– Då blir det en förlängning av de kollektivtrafiklösningar som redan finns på plats, säger Pontus Gunnäs på Västtrafik om vad som i så fall gäller.