Vårdförbundet larmar om ovanligt dåligt löneavtal

Vårdförbundets medlemmar på sjukhusen i regionen har fått ett sämre löneavtal än på flera år, 2,1 procent jämfört med industrimärket på 4,1 procent. De menar att det kan få konsekvenser för bemanningen.
– Vi tror att det kommer bli mer svårrekryterat för regionens verksamheter, säger Martin Håland, ordförande i Vårdförbundet i Västra Götaland.