Uppskjutna operationer och virus på avdelningarna – så lider patienter av pandemin

Väntan för de patienter som inte prioriteras högst i operationskön är på sina håll smärtsam lång. Detta med allvarliga följder för redan sköra människor som därmed blivit mer och mer funktionshindrade i pandemins spår. Samtidigt finns det flera exempel på patienter som har smittats av coronaviruset under behandling inne på sjukhuset.