Trots minskad smittspridning och vaccin – fortfarande inte tomt på Iva

Allt färre behöver intensivvårdas för covid-19 i regionen, men ännu har siffran inte nått noll. Enligt verksamhetschefen för Iva vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Peter Dahm, finns det en starkt bidragande faktor till att personer behöver intensivvårdas.
– I Sverige är över 95 procent av Iva-patienter ovaccinerade, säger han.