Drygt 200 personer har vårdats för covid-19 inom Nu-sjukvården.
Drygt 200 personer har vårdats för covid-19 inom Nu-sjukvården. Bild: Karl af Geijerstam

Tolv nya dödsfall i covid-19

Den senaste dryga veckan har 12 patienter inom Nu-sjukvården dött av covid-19. Sedan coronaviruset började härja har 29 personer avlidit på sjukhusen i området. Och än har inte smittan nått sin kulmen.

ANNONS

Den första patienten med covid-19 skrevs in på Nu-sjukvården den 17 mars. Sedan dess har 29 personer avlidit i sjukdomen på Näl och Uddevalla sjukhus. Det är 12 fler än när den förra rapporten kom 30 april.

– Till största delen handlar det om patienter som är äldre och har underliggande sjukdomar, säger Niklas Claesson, kommunikationschef på Nu-sjukvården.

Och just därför, påpekar han, är det så angeläget att skydda de människor som tillhör riskgrupperna från att bli smittade.

Ungefär 600 patienter som vårdats inom Nu-sjukvården har misstänkts varit smittade med coronaviruset, 212 av dem har konstaterats smittade. 43 patienter med smittan vårdas eller har vårdats på intensivvårdsavdelningen (Iva). 121 patienter har hittills skrivits ut från sjukhusen .

ANNONS

15 får intensivvård

På fredagen vårdades 62 patienter med konstaterad covid-19 på Näl och Uddevalla sjukhus, 15 av dem var på Iva. Under hela den här veckan har antalet patienter som vårdas på Iva legat still på runt 15.

Niklas Claesson är noga med att påpeka att statistiken som presenteras gäller just Nu-sjukvården och inte ger en total bild över spridningen i samhället.

– Här ser vi bara de som är allvarligt sjuka. Många som får sjukdomen behöver inte uppsöka vården, säger han.

Inte heller ingår patienter som vårdats och avlidit hemma eller i kommunernas omsorg.

I vissa delar av landet finns det tecken på att smittan avtar.

– Men vi kan inte se det här i Fyrbodal. Vår bedömning är att ökningen kommer att fortsätta ett tag till, säger Niklas Claesson.

Utvecklingen ser olika ut på olika platser inom Västra Götalandsregionen.

– Vi och södra Älvsborg ligger i ungefär samma fas i utvecklingen. Men Skövde och Falköping har en lägre takt i sjukdomsutvecklingen än vi har, säger Niklas Claesson.

Tidigare under fredagen presenterade Västra Götalandsregionen statistik som visar att Vänersborgs kommun har störst andel konstaterat smittade i hela regionen.

– Det är något vi noterar, det är viktigt för oss att känna till, säger Niklas Claesson.

ANNONS

LÄS MER:Så drabbade är kommunerna av corona

ANNONS