Titeln en stridsfråga för Nu-sjukvårdens bilförare

Det pyr bland Nu-sjukvårdens sjuktransportörer som är de enda i regionen som har titeln bilförare. Trots att de är undersköterskor med vidareutbildning som utför samma arbete som övriga sjuktransportörer i regionen.