Tingstadstunneln
Med start den 22 april och 1,5 år framåt kommer Tingstadstunneln att renoveras, vilket väntas få stora effekter på Göteborgstrafiken. Bild: Trafik Göteborg

Tingstadstunneln ska renoveras – påverkar trafiken i 1,5 år

Med start den 22 april och 1,5 år framåt kommer Tingstadstunneln att renoveras, vilket väntas få stora effekter på Göteborgstrafiken. Trafik Göteborg uppmanar därför bilister att undvika rusningstid, anpassa sina körvägar och välja andra färdsätt.
– Det kommer att bli köer och längre restider, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg, i ett pressmeddelande.

ANNONS
LocationGöteborg|
|

Tingstadstunnelns nuvarande skick når inte riktigt upp till dagens standard på säkerhet och miljö, och från och med den 22 april i år kommer den därför att renoveras – vilket beräknas leda till omfattande trafikpåverkan under de närmaste 1,5 åren.

Arbetet förväntas pågå till och med oktober 2023, och under den här perioden kommer endast ett körfält hållas öppet i varje riktning.

Tunneln helt avstängd första helgen

I samband med att renoveringen inleds, mellan klockan 22.00 fredagen den 22 april och klockan 05.00 måndagen den 25 april, kommer Tingstadstunneln tillsammans med E6 mellan Olskroksmotet och Ringömotet dock att stängas av helt och hållet.

– Det kommer att bli långa köer och därför rekommenderar vi bilister att ställa bilen eller välja andra färdsätt den här helgen. Annars behöver man starta resan i mycket god tid, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg, i ett pressmeddelande.

ANNONS
Robin Holmér
Robin Holmér är analytiker på Trafik Göteborg. Bild: Trafik Göteborg

Under avstängningen leds all trafik, förutom den från de centrala delarna av Göteborg, om till Söderleden, Västerleden och Norrleden via Älvsborgsbron, medan trafiken från centrum istället hänvisas till Marieholmstunneln.

Även kollektivtrafiken väntas därför komma att påverkas under den inledande helgen, och resenärer uppmanas därför att hålla sig uppdaterade om eventuella förseningar i appen Västtrafik To Go.

”Det kommer att bli köer”

Under den resterande delen av renoveringen kommer trafiken längs E6 fortfarande köra genom Tingstadstunneln medan all trafik via Lundbyleden, E20 och E45 istället leds om till Marieholmstunneln.

Detta väntas alltså ge kraftiga effekter på Göteborgstrafiken, särskilt under rusningstid. En resa som vanligtvis tar omkring 30 minuter längs de påverkade vägarna i rusningstid kan enligt Robin Holmér komma att ta så mycket som dubbelt så lång tid.

– Det kommer att bli köer och längre restider. Om man tittar på analyserna så blir köerna som värst klockan 7-9 och 15-17 på vardagar och klockan 11-14 på helger och därför bör man undvika dessa tider, säger han i pressmeddelandet.

Värst vänta köerna bli vid Tingstadstunnelns mynningar och längs Lundbyleden, och att trafiken kan komma att gå trögt hela vägen från Mölndal till Tingstadstunneln. Den som kommer söderifrån på E6 eller från väg 40 och ska till Hisingen uppmanas därför att istället ta Söder-/Västerleden via Älvsborgsbron.

ANNONS
Trafiken längs E6 kommer fortfarande att köra genom Tingstadstunneln medan all trafik via Lundbyleden, E20 och E45 istället leds om till Marieholmstunneln. Den som kommer söderifrån på E6 eller från väg 40 och ska till Hisingen uppmanas därför att ta Söder-/Västerleden via Älvsborgsbron
Trafiken längs E6 kommer fortfarande att köra genom Tingstadstunneln medan all trafik via Lundbyleden, E20 och E45 istället leds om till Marieholmstunneln. Den som kommer söderifrån på E6 eller från väg 40 och ska till Hisingen uppmanas därför att ta Söder-/Västerleden via Älvsborgsbron Bild: Trafik Göteborg

Den som kan bör ändra sina resvanor

Men även om samtliga bilister skulle efterleva rekommendationerna kommer trafikpåverkan med största sannolikhet att vara oundviklig, och Trafik Göteborg menar därför att de som kan bör fundera på att ändra sina resvanor.

Viktigt att notera är dock att vissa busslinjer kommer att få ändrade körvägar i samband med renoveringen, och om man väljer att åka kollektivt kan det därför vara bra att hålla sig uppdaterad på Västtrafiks hemsida och i appen Västtrafik To Go.

ANNONS