Tågstopp påverkar trafiken i Bohuslän

I början av oktober kommer all trafik till och från Göteborgs central att ställas in. Västtrafiks tåg kommer under perioden att ersättas med buss ”i den mån det är möjligt”, meddelar de i ett pressmeddelande.