Stor omställning krävs för att testa fler för corona

Trots att det finns möjlighet att testa 100 000 personer i veckan når Sveriges regioner bara upp till en knapp tredjedel av det. Men att börja masstesta svenskar på kort tid är ingen enkel sak. GP har besökt laboratoriet i Solna som analyserar proverna från Västra Götalandsregionen.