Stor internationell marinövning längs Bohuskusten

Både Finland och Frankrike deltar när marinen på onsdag inleder en större övning utmed västkusten och Bohuslän.