Sportshopen fortsätter rekonstruktion – med ny advokat

I juli ansökte och beviljades Sportshopen rekonstruktion. Ett beslut som överklagades av Skatteverket då de ansåg att advokaten saknade erfarenhet. Efter att advokaten bytts ut kan rekonstruktionen nu fortsätta som tänkt.