Skogsstyrelsen följer inte lagen enligt miljödomstolen

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till.
– Detta är något vi också lyft upprepade gånger till regeringen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör, Herman Sundqvist.