Sjukhusets IT-nät låg nere i över två timmar: ”Allvarlig händelse”

Natten till måndagen låg Nu-sjukvårdens IT-nät nere i över två och en halv timme. Driftstoppet ses som allvarligt, men ska inte ha drabbat någon patient.
– Däremot försvårade det rejält för våra medarbetare, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör.