Sjukhusdirektören: ”Ett svårt läge”

En ansträngd NU-sjukvård har tvingats gå upp i stabsläge. Sjukhusdirektör Björn Järbur medger att det är ett svårt läge just nu men ställer inte upp på kris- och katastrofbeskrivningar. Nu sjösätts en plan för att skaffa fram fler vårdplatser, jobba effektivare och genomföra en hittills hemlig lönesatsning.