Se Trafikverkets egen film från återuppbyggnaden av E6

Det har gått drygt nio månader sedan E6:an utanför Stenungsund rasade till följd av ett skred. På fredagen öppnar vägen igen. I Trafikverkets egen film går det att följa förloppet från rasmassor till en återuppbyggd väg.