Så smugglades 400 kilo kokain – från Brasilien till Västsverige

En vårdag 2020 lämnade lastfartyget Donousa hamnen i Santos. Men strax före slutdestinationen i Polen gjordes en märklig avstickare.
I Göteborgs södra skärgård väntade en motorbåt med två män. I en spektakulär operation ute till havs firades sportbagar fyllda med inplastade paket ned till den mindre båten – som därefter försvann ut i mörkret.
Här är berättelsen om hur 400 kilo kokain, enligt utredningen, smugglades från Brasilien till Styrsö.