Så smakar maneter, tång och sjöpung

Maneter är ett gissel för badare på Västkusten, men kan de göra succé på svenskarnas matbord? Och smaka bara på ordet – sjöpung. Nu har Göteborgs-Postens konsumentpanel fått testa produkter som kan bli vanligare sjömat i framtiden.