Så många sökte sjukhusvård för huggormsbett i juni

När det är sommar lockas både människor och huggormar ut för att njuta av solen och värmen. Men då riskerar alla att mötas och människor bitas av ormarna. I juni fick Giftinformationscentralen ta emot fler samtal än vanligt angående huggormsbett, och många sökte sig till sjukhus av samma anledning. Enligt läkaren Erik Lindeman, ska huggormsbett alltid tas på största allvar.