Så många drabbades av förlossningsskador i Västra Götaland

Andelen mammor som drabbas av svåra brist­ningar i samband med förloss­ningen har minskat det senaste decen­niet, men skill­naderna mellan olika regioner är stora. I Västra Götaland ledde 2,4 procent av för­loss­ningarna i fjol till svåra brist­ningar. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.