Rekordvarmt i vattnet – så påverkas lokala ekosystem

I juni uppmättes det högsta ytvattentemperaturen någonsin vid Väderöarna. Extremtemperaturer väntas bli allt vanligare, vilket riskerar att göra stor skada på lokala ekosystem.
– Tappar man biologisk mångfald kan ekosystemet faktiskt kollapsa, säger marinbiologen Markus Lindh.