Regionen kan gå emot Folkhälsomyndigheten – om vaccin till vårdpersonal

Västra Götalandsregionen vill att Folkhälsomyndigheten gör om ordningen och prioriterar viktiga personalgrupper på sjukhusen. Skulle detta inte hörsammas menar regionen nu att man kan välja att gå sin egen väg – och vaccinera personalen ändå.
– Jag kan fatta ett ordförandebeslut. Det kanske inte är orimligt i ett sånt här sammanhang, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).