Änkan har tidigare sagt att hennes mans vård inte hade nedprioriterats på samma sätt om han hade varit ”varit ljushårig med vit hy”.
Änkan har tidigare sagt att hennes mans vård inte hade nedprioriterats på samma sätt om han hade varit ”varit ljushårig med vit hy”. Bild: Måns Langhjelm

Regionen betalar 300 000 kronor efter ”kulturell svimning”

Enligt ambulanspersonal handlade det om ett fall av ”kulturell svimning”, men i själva verket hade mannen drabbats av en hjärnblödning. Nu betalar regionen 300 000 kronor till hans dödsbo, drygt tre gånger mer än vad tingsrätten dömt efter en stämning från Diskrimineringsombudsmannen.

ANNONS
|

Det var i november 2017 som den 30-årige mannen drabbades av en hjärnblödning i hemmet.

Han hade dagen dessförinnan skadat huvudet och nacken under en fotbollsmatch, men enligt ambulanspersonalens anteckning i akutjournalen låg mannen ner och ”spelar medvetslös”. Det stod även att tillståndet betecknades som "kulturell svimning". Mannens hustru fick även ett muntligt besked av den aktuella sjuksköterskan att mannen överdrev och låtsades vara sjuk.

– Om min man hade varit ljushårig med vit hy hade detta aldrig kunnat hända, har frun tidigare sagt till GP.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ledde bedömningen till att patienten nedprioriterades på akuten och att rätt diagnos och vård fördröjdes. Under sommaren 2019 avled mannen i sviterna av ytterligare hjärnblödningar. Den sista tiden vårdades han i hemmet.

ANNONS

Regionen betalar hela beloppet

Hösten 2019 väckte Diskrimineringsombudsmannen, DO, juridisk talan mot Västra Götaland. De menade att mannen på grund av sin etniska tillhörighet ska ha fått sämre vård än en annan person i jämförbar situation.

Tingsrätten höll med, och konstaterade att nedprioriteringen ”hade samband med mannens etniska tillhörighet och att det var en överträdelse av diskrimineringslagen”, skriver DO i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom skulle Västra Götalandsregionen betala dödsboet efter mannen 80 000 kronor och änkan skulle ha en diskrimineringsersättning på 30 000 kronor.

Domen överklagades och i samband med överklagan begärde DO att ersättningen till dödsboet skulle höjas till 300 000 kronor.

– Eftersom regionen nu accepterat våra krav har de också erkänt det faktum att de har diskriminerat både mig och min make och tingsrättens tidigare dom och jag hoppas att regionen ser till att detta inte händer någon annan, säger hustrun till GP.

”Västra Götalandsregionen väljer nu att betala hela det beloppet. DO kommer därför att återkalla sitt överklagande till hovrätten”, skriver DO.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, säger DO Lars Arrhenius.

ANNONS
ANNONS