Jenny Åberg, avdelningschef och BI-sjuksköterska och Viktoria Skeie, tillförordnad verksamhetschef.
Jenny Åberg, avdelningschef och BI-sjuksköterska och Viktoria Skeie, tillförordnad verksamhetschef. Bild: Edvin Bergström

Psykiatrin testar att patienter får skriva in sig själva

Att vara med och själv få bestämma ska hjälpa en grupp av psykiatrins återkommande patienter. Nu öppnar Nu-sjukvården så kallad brukarstyrd inläggning, en metod som ska hjälpa patienter med bland annat självskadebeteende.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Nu-sjukvårdens psykiatri tar nytt grepp för personer med EIPS, emotionellt instabil personlighetssyndrom, även kallat borderline. Från och med nästa vecka kommer patienterna som bedöms att klara av det, kunna skriva in sig själva genom en så kallad BI, brukarstyrd inläggning.

– Det är en metod som syftar till krishantering och stabilisering och som i sin tur ska förebygga att patienterna som har återkommande slutenvårdstillfällen läggs in vid en akut kris via psykiatriakuten, som ibland föregåtts av både självskadebeteende och självmordsförsök, säger Viktoria Skeie, tillförordnad verksamhetschef för vuxenpsykiatrin på Näl.

Två av de 15 slutenvårdsplatserna inom vuxenpsykiatrin går nu över till BI-patienter istället.

ANNONS

– De kommer inte ta några platser från slutenvården. Det här är patienter som ändå finns hos oss. Men nu styr de själva när de har behov av en BI-inläggning, säger Skeie.

Viktoria Skeie.
Viktoria Skeie. Bild: Edvin Bergström

15-20 patienter som berörs

Det är en liten patientgrupp som tillhör den kategori som bedöms kommer att använda platserna. Max kan patienten läggas in tre dagar, tre gånger per månad.

– Mellan 15-20 patienter ungefär räknar vi med. Om det är så att platserna inte används så går de till övriga patienter - men en BI-patient har alltid företräde till "sina" rum, säger Skeie.

Ser ni några problem med metoden?

– Det har funnits rädslor bland personalen, hur det ska gå med de svårast sjuka patienterna. Men efter utbildning så har det försvunnit.

Jenny Åberg är avdelningschef och utbildad BI-sjuksköterska.

– Det här är en stabilisering, avlastning och vila för patienterna. Medan de ligger inne så erbjuds de två stödsamtal om dagen men de får ingen läkarbedömning. Det här är en patientgrupp som upplever att de inte får gehör och ofta blir missförstådda. Med den här metoden kan de vara delaktiga vilket bygger förtroende.

Jenny Åberg
Jenny Åberg Bild: Edvin Bergström

– Det är patienter som har en väldigt komplex psykisk ohälsa och är självmordsbenägna. De lever med en inre stress och stressen triggar självskadebeteendet, säger Åberg.

ANNONS

Stort egenansvar

Men den nya metoden innebär också ett stort eget ansvar för patienten.

– De ringer till avdelningen för att stämma av om de kan komma in, när de är här så kollar vi att de har fått med sig det de behöver och tagit hand om allt praktiskt hemma. Om man inte skulle ha med sig sin medicin till exempel så kan de inte få någon här - det krävs att de tar ansvar och har med det de behöver för inläggningen.

Södra Älvsborgssjukhus införde metoden i januari förra året och kan hittills bara se fördelar.

– Både ur ett medarbetarperspektiv och för patienterna så ser vi positiva resultat. Till exempel har långvariga inläggningar inom slutenvård minskat, för en patient som annars kanske är inlagd fyra månader om året och nu istället har tre dygn i månaden blir det en enorm skillnad för. De kan ha ett fungerande liv på ett helt annat sätt, berättar Magnus Skog, sektionschef på Södra Älvsborgssjukhus.

Har det gett någon effekt ekonomiskt?

– Möjligtvis att vi sparar lite på att det färre patienter som är i behov av extravak, eftersom det inte sätts in vid BI. Men annars så är det lika stor personalstyrka, bara ett annat arbetssätt.

ANNONS

Den första BI-bedömningen har redan gjorts, och fler är på gång. På måndag öppnar de nya vårdplatserna.

– Vi har sett fram emot att komma igång och har ett stort hopp, säger Skeie men vill också vara tydlig med att BI-inläggning inte påverkar den övriga vården för patienterna.

– Dessa patienter är alltid välkomna att söka som vanligt vid akutmottagningen när de har behov av en läkarbedömning och eventuell inläggning på sedvanligt vis.

Bild: Edvin Bergström
ANNONS