Preem drar tillbaka ansökan om utbyggnad av Preemraff

Efter massiva protester och covid-19 – nu drar Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. En enig miljörörelse jublar över beslutet.
– Det är mycket glädjande, jag kom precis ut från ett möte här och då höll telefonen på att explodera, säger Emma Nohrén (MP), förste vice ordförande i Lysekils kommunstyrelse.

ANNONS

Preem kommer dra tillbaka sin ansökan om att få bygga ut oljeraffinaderiet Preemraff i Lysekil, vilket Sveriges Radios Ekot var först med att rapportera.

Det så kallade ROCC-projektet har syftat till att minska produktionen av tjockolja till förmån för diesel och bensin. Preem kallar det ”tekniskt utmanande och resurskrävande” och menar att coronakrisen har gjort projektet olönsamt.

– Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell, säger Magnus Heimburg, nytillträdd vd för Preem, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Preem uppger att företaget kommer prioritera raffinaderiet i Göteborg i stället. Där ska man att bygga en anläggning för produktion av förnybar diesel och förnybart flygbränsle som enligt Preem kommer bli Sveriges största.

En ny ansökan kommer också att lämnas in under hösten för att möjliggöra storskalig produktion av förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

”Raffinaderiet i Lysekil är avgörande för Preems konkurrenskraft på den internationella marknaden och en stor möjliggörare för Preems verksamhet framöver. Den förnybara omställningen av Preemraff Lysekil är av högsta prioritet för Preem”, skriver Magnus Heimburg i ett sms till Bohusläningen.

Förnekar att politik ligger bakom beslutet

”Det är viktigt att poängtera att detta inte påverkar Preems långsiktiga mål alls. Våra mål att bli klimatneutrala senast år 2045 och att producera minst 5 miljoner kubik förnybara drivmedel till år 2030”, skriver Magnus Heimburg vidare. Han uppger också att Preem inte ser detta som ett misslyckande.

– Nej. Vi tycker att vi hela tiden har haft en väldigt bra dialog i styrelsen kring det här projektet och vi har nu fattat beslutet på kommersiella grunder, baserat på den omvärld som Preem opererar i idag, säger Magnus Heimburg till TT.

Grön Ungdom twittrar jublande att det är på grund av miljörörelsen och Miljöpartiet som ansökan dras tillbaka. Magnus Heimburg uppger dock att det inte finns några politiska signaler eller beslut som påverkat bolaget.

ANNONS

– Vi på Preem upplever att vi har ett väldigt starkt och brett politiskt stöd för vår existerande verksamhet och kring de framtida utvecklingsplaner som vi har av raffinaderierna, säger han till TT.

Miljörörelsen jublar

Som vi skildrat i en rad artiklar har miljörörelsen kämpat mot en utbyggnad av Preemraff. Därutöver fanns risk för en regeringskris eftersom Miljöpartiet varit starkt emot bygget. Nu uttrycker lokala företrädare stor lättnad.

– Det är mycket glädjande, jag kom precis ut från ett möte här och då höll telefonen på att explodera, säger Emma Nohrén (MP), förste vice ordförande i Lysekils kommunstyrelse.

Hon fortsätter:

– Det är det här vi har velat att man inte ska låsa in sig i fossila lösningar. De säger ju själva att de ska komma med en ny ansökan och då får vi hoppas att det handlar om framtidslösningar i stället.

Hade du några indikationer på att detta skulle hända?

– Inte alls, det är en stor och glädjande överraskning.

”Den är avgörande för Preems framtid i Lysekil”

Jan-Olof Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande har inte haft några kontakter med Preem efter att företaget meddelade att man drar tillbaka sin ansökan. Samtidigt som Jan-Olof Johansson säger att det är "överraskande" känner han till förutsättningarna för Preem.

ANNONS

– Jag har förstått av kontakterna tidigare med Preem hur marknaden ser ut med coronaeffekterna. Det är tufft läge att sälja bränsle i dag, och det är det förmodligen för alla raffinaderier i Europa. Klart att man kan förstå att det är tufft att i det läget göra en mångmiljardinvestering, säger Jan-Olof Johansson.

– Att påskynda omställningen till förnyelsebart är själva drivkraften för min del om beslut om tillåtlighet. Det står Preem kvar vid att man tänker göra. Det är avgörande för Lysekils framtid, säger Jan-Olof Johansson.

Är du oroad över att Lysekil får mindre betydelse för Preem?

– Nej, inte om man man genomför omställningen till förnyelsebar produktion, jag ser den som väldigt viktig. Den kan vara avgörande för Preems framtid i Lysekil, säger Jan-Olof Johansson.

Handelskammaren glad över arbetstillfällen

Riksdagsledamoten Fredrik Christensson (C) från Lysekil uttryckte förvåning över beslutet.

– Samtidigt får man ha respekt för att företag tar beslut utifrån sin ekonomiska situation och omvärldsläget. Men jag hoppas att de gör andra investeringar i omställningen mot förnybara drivmedel och att Lysekil med all sin kunskap då kan få vara en del i det.

Västsvenska handelskammaren har följt processen i Lysekil på nära håll. Vd:n Johan Trouvé är glad över de satsningar som ändå blir av där och i Göteborg.

ANNONS

– Tillsammans är de nästan lika stora som den gigantiska man var på gång med i Lysekil. På sikt ser jag att man tryggar arbetstillfällen och mycket snabbare ställer om till förnyelsebara produkter. Det är spännande för framtiden att vi stärker det petroleumkemiska klustret som finns i Västsverige.

Är du övertygad om att det nu stoppade projektet var miljömässigt klokt?

– Ja, det är den info jag fått från kunniga personer inom området som jag förlitar mig på. Eftersom koldioxid är ett globalt dilemma som inte känner några gränser. Utsläppen hade förvisso ökat i Sverige men minskat globalt, säger Johan Trouvé.

ANNONS