Patienter lämnas i sticket när vårdgarantin inte uppfylls

Om ett sjukhus inte kan ge vård inom 90 dagar ska patienten erbjudas hjälp i andra regioner eller hos privata aktörer. Men sjukhusen är för dåliga på att informera patienterna om deras rättigheter och högen med klagomål växer hos regionens patientnämnder. Nu slår de larm till regionen om att lagen gällande vårdgarantin inte efterlevs.

Redan kund?Logga in här