Parterna oense - sjukvården får mer pengar

Sjukvårdens styrelser godtog inte nämndernas bud av ersättning för vård. Nu har regionstyrelsen beslutat att skjuta till fler miljoner att fördela inom sjukvården.
– Jag är nöjd med tanke på den allmänna villervallan som råder, konstaterar regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) efter beslutet.