Övergödning, nedskräpning och fiske – hoten många mot havet

Under lördagen inleddes Västerhavsveckan, en vecka tillägnad västerhavet och dess artrikedom. Men hur mår egentligen våra hav?