Oklart hur regionen har använt statsbidrag till förlossningsvården

Över 900 miljoner kronor skulle ha gått till förlossnings- och kvinnosjukvården i Västra Götaland mellan 2016 och 2020. Men regionen har bara redovisat hur drygt 200 miljoner har använts, uppger SVT:s Uppdrag granskning.

ANNONS
|

Regionerna har mellan 2016 och 2020 fått 5,5 miljarder kronor i statliga bidrag för att stärka förlossnings- och kvinnosjukvården. Regionerna har bland annat kunnat använda pengarna till löner, utbildningar och utrustning – men det är oklart om pengarna faktiskt har gått till sådana satsningar, rapporterar Uppdrag granskning.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ansvar att redovisa hur statsbidragen används, men för flera regioner är redovisningen långt ifrån komplett.

Oredovisade pengar i VGR och Halland

Av Västra Götalandsregionens (VGR) bidrag på cirka 900 miljoner kronor finns bara redovisade insatser för en dryg femtedel av pengarna.

– Ibland känns det som att regionen har ett stort svart hål som saker – pengar och medel – försvinner in i, säger Emelie Hultberg, förlossningsläkare på Näl och ordförande i Västra Götalands läkarförening, till SVT.

ANNONS

I grannregionen Halland är 90 miljoner av statsbidraget oredovisat under samma period. Förklaringen till det är, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Martin Engström, att regionen inte varit ålagd att redovisa på något annat sätt.

SKR anses ha fått problematisk roll

Emelie Hultberg är också ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse. Fackförbundet tycker att SKR har fått en problematisk roll, då den som arbetsgivarorganisation representerar regionernas intressen samtidigt som den ska följa upp statsbidragen.

– Läkarförbundet hade hellre sett att staten använde sina myndigheter till att styra den här typen av riktade statsbidrag – till exempel Socialstyrelsen, eller att man använder Inspektionen för vård och omsorg i tillsynen, säger Emelie Hultberg.

Hallengren (S): ”Behöver stärka demokratiska kontrollen”

SKR menar, enligt Uppdrag granskning, att det i slutändan ändå är statens ansvar att se till att förlossningsmiljarderna används och att bilden är att satsningen gjort nytta.

Socialminister Lena Hallengren (S) betonar i programmet att man 2020 skärpte kraven på hur användningen av statsbidragen ska redovisas.

– Vi behöver stärka den demokratiska kontrollen över välfärden på olika sätt. Samtidigt ska vi inte göra det för administrativt betungande. Men det är klart att vi vill veta vad pengarna går till.

ANNONS