Nya gränsmarkeringar mellan Sverige och Norge

Efter decennier av förvirrade norrmän och svenskar och felaktigt utsatta markeringar över var gränsen mellan länderna egentligen går har landsgränsen nu markerats ut på nytt.
– Man brukar ju säga att välskötta staket och häckar ger goda grannar, säger Martin Lidberg, gränskommissarie.

ANNONS
|

Egentligen ska landsgränsen kontrolleras var 25:e år, men så har det inte varit. Senast den kontrollerades var mellan 1984 och 1987. I onsdags var det därför hög tid för Sverige och Norge att åter mötas för att inviga två nya gränsmarkeringar.

– Gränser ska man alltid reda ut när man är sams. Det handlar om att undvika att orsaka krångel och dispyter framöver, säger Martin Lidberg, gränskommissarie.

Den ena gränsmarkeringen är en så kallad ”Oscarssten” som placerades ut redan på 1800-talet. Stenen är utplacerad vid passagen där Europaväg 18 korsar landsgränsen och ska markera var gränsen går.

ANNONS

Men när vägen har breddats har stenen flyttats, och när den sedan flyttats tillbaka har den aldrig hamnat helt rätt. Stenens placering har heller aldrig kontrollerats av gränskommissionen.

Aldrig tidigare kontrollerats

– Den har alltid stått lite fel. Man gjorde nog så gott man kunde när man ställde upp den, och med den tidens teknik tyckte man väl att det dög, säger Martin Lidberg.

– Men nu har vi ställt den där vi tycker att den ska vara.

Den andra markeringen som sattes ut ligger nu i mitten av Vittsjön i Årjängs kommun. På grund av det tidigare höga vattenståndet och att sjön använts för timmerflottning har markeringen helt enkelt inte kunnat placeras ut tidigare.

– Nu är vattnet lägre och vi har hittat platsen och kunde markera ut den. Det är bra att kunna markera så det syns var gränsen går, säger han.

Varför är det viktigt?

– Det blir inga konsekvenser mellan Sverige och Norge för att det har varit felaktigt redovisat. Men folk kanske har trott att den har varit någon meter fel och då kan det ha påverkat på det sättet. Om markeringen i naturen står fel så kan man lura folk.

Även kartan kan vara fel

Förutom gränsmarkeringarna i naturen menar Martin Lidberg att även gränsdragningen på kartan kan ha ritats fel.

ANNONS

– Just nu finns det några ställen där gränsen kan vara felritad för att vi inte har haft så bra koordinater. Men det är bara på enstaka ställen det kan finnas någon avvikelse, säger han.

Som mest har dokumentationen enligt Lidberg rent historiskt varit omkring 100 meter felaktig.

– Vi håller på att mäta gränsdragningen nu så att det kan bli bättre framöver, säger han.

ANNONS