Nu-sjukvårdens vaktstyrka har gjort över 170 ingripanden i år

När en person med kopplingar till kriminalitet behöver sjukhusvård ökar hotbilden mot ett sjukhus. Bara i år har sjukhusets ordningsvakter fått göra 171 ingripanden. Inom Nu-sjukvården har man en tydlig strategi för hur man ska hantera den typen av situationer.