Nu-sjukvården: cirka 50 vårdplatser oönskat stängda

Antalet vårdplatser på sjukhus i Sverige fortsätter minska. I Västra Götaland har antalet vårdplatser per tusen invånare reducerats från knappt tre till dryga två de senaste tio åren. NU-sjukvården följer trenden.