Närsjukhusen en ödesfråga de kommande åren

När vården tvingas ställa om för att klara sitt uppdrag väcker det reaktioner. Annica Erlandsson (S) från Sotenäs är ny ordförande för den regionpolitiska nämnd som ska hantera synpunkter och föra dialog med kommuner och berörda. Förändring gör ont, men det är inte hennes största oro:
– Omställningen måste ske annars har vi snart ingen hälso- och sjukvård att tillgå, säger hon.