På Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus är det längst vistelse tid.
På Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus är det längst vistelse tid. Bild: Stefan Bennhage

Näl i botten på lista – här är väntan längst

Drottnings Silvias barnsjukhus i Göteborg är det akutsjukhus i regionen där patienterna hittills i år behövt vara kortast tid. Längst vistelsetid är det vid akuten inom Nu-sjukvården där Näl ligger på botten av listan.

ANNONS

En färsk rapport från Socialstyrelsen som tidningen tidigare berättat om visar att akutmottagningarna i Västra Götaland under 2018 hade längst väntetider i landet – samtidigt som antalet besök ökar.

Enligt rapporten fick hälften av regionens patienter vänta mer än en timme och tolv minuter på en läkarbedömning.

Inom akutsjukvården pratar man oftast om vistelsetid – alltså den tid från det att patienten kommer in till akuten tills den lämnar, från dörr till dörr.

Den tiden är det Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som hittills i år klarat av bäst i Västra Götalandsregionen.

Inom akutvården är målet att 90 procent av patienterna ska ha en vistelsetid som är under fyra timmar.

ANNONS

– En högt mål som är svårt att nå, men det är dit vi strävar, säger Tobias Carlson, chef för Akututvecklingscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tobias Carlson, chef för akututvecklingen vid SU: "Vi har en del att jobba på."
Tobias Carlson, chef för akututvecklingen vid SU: "Vi har en del att jobba på." Bild: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sjukhuset i botten på listan

Nu-sjukvården, Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus, har efter SU flest akutpatienter i regionen.

Sjukhusen ligger i botten på listan för vistelsetid och mediantid. Det är också de sjukhus som har flest patientbesök per dag, drygt 194.

Niklas Claesson, kommunikationschef NU-sjukvården
Niklas Claesson, kommunikationschef NU-sjukvården Bild: Peter Wahlström

Hittills i år är det 51,41 procent av patienterna som haft en vistelsetid under fyra timmar. Mediantiden är 234 minuter – längst i regionen.

– Det är förstås inte bra. Vi jobbar hårt på att förbättra oss på flera plan. Vi har bland annat ett projekt med cirka 20 specialiserade akutläkare under utbildning som på sikt kommer att förbättra och effektivisera vården, säger Niklas Claesson, kommunikationschef inom NU-sjukvården.

Effektivaste sjukhuset

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg är närmast målet – inte enbart inom SU utan i hela regionen: 86 procent av patienterna har en vistelsetid på under fyra timmar.

– Det är ett väldigt starkt resultat, säger Tobias Carlson chef för Akututvecklingscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anette Karlsson, vårdenhetschef vid akuten på Drottning Silvias barnsjukhus, är nöjd men vill förbättra resultatet ytterligare.
Anette Karlsson, vårdenhetschef vid akuten på Drottning Silvias barnsjukhus, är nöjd men vill förbättra resultatet ytterligare. Bild: Karolina Lausten-Thomsen

Bakom framgången ligger flera års målmedvetet arbete där man vid sjukhusets akut försöker effektivisera de olika delarna i vårdkedjan.

ANNONS

– Det är många faktorer som samverkar. Sjuksköterskorna har en viktig roll och gör en stor del av det förberedande arbetet inför mötet med läkare vilket gör den totala tiden mer effektiv, säger Anette Karlsson, vårdenhetschef vid barnakuten och fortsätter:

– Vi har också ett bra samarbete med närsjukvården vilket innebär att fall som inte är akuta kan skickas dit. Totalt sett gör vår teamverksamhet att vi kan hålla fokus hela vägen och utnyttja väntetiden så bra som möjligt, säger hon.

Fakta: Så länge får du vänta

Total vistelsetid, medianvärde minuter:

• Alingsås lasarett

2017: 188 2018: 186 2019: 170

• Kungälvs sjukhus

2017: 228 2018: 222 2019: 220

• NU-sjukvården

2017: 209 2018: 230 2019: 234

• Södra Älvsborgs Sjukhus

2017: 221 2018: 220 2019: 222

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra

2017: 206 2018: 149 2019: 140

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal

2017: 227 2018: 225 2019: 210

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska

2017: 248 2018: 221 2019: 226

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnakuten

2017: 133 2018: 110 2019: 102

Siffrorna är från 1 januari till 30 september 2019.

Källa: VG-regionen

ANNONS