Miljöbelastande båtvrak rensas bort i Bohuslänska havsvikar

Med delvis statsstöd från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, i Göteborg har företaget Båtskroten AB rensat vikar och stränder från 205 ton gamla båtvrak under årets fem första månader. Av 197 båtvrak låg 32 i Bohuslän.